Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Unia Europejska

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Każda próba narzucenia swojej woli innej osobie jest aktem przemocy
– Ghandi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie definiuje jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Jako przemocowe należy traktować zatem zachowanie (jednorazowe lub powtarzające się działanie lub jego zaniechanie), które:

 • jest intencjonalne, nieprzypadkowe,
 • narusza wolność osobistą członka rodziny, godzi w jego prawa i dobra osobiste,
 • członkowi rodziny czyni szkodę fizyczną i/lub psychiczną, przysparza ból i cierpienie,
 • wykorzystuje istniejącą nierównowagę sił (fizycznych, społecznych) do wymuszenia określonego zachowania.

Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z kilku perspektyw:

 • perspektywa moralna: oceniająca pod kątem dobre – złe,
 • perspektywa prawna: sankcjonująca, karząca,
 • perspektywa społeczna: kładąca nacisk na siłę społecznych postaw i obyczajów,
 • perspektywa psychologiczna: akcentująca mechanizmy przemocy i interakcje pomiędzy osobą stosującą przemoc a osobą doznającą przemocy.

Niezależnie od definicji, punktów widzenia, przemoc w rodzinie sprawia, że dom rodzinny staje się miejscem niebezpiecznym, w którym odczuwa się zagrożenie, lęk i cierpienie, które przestaje być schronieniem przed złem świata zewnętrznego.

Mieszkańcy powiatu rawskiego uwikłani w przemoc w rodzinie mogą porozmawiać o swojej sytuacji, swoich odczuciach, myślach, przekonaniach i potrzebach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 pod numerem telefonu   46 814 57-60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

Osoby te mogą tutaj skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologa, prawnika, pracownika socjalnego.

drukuj (Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Stangraciak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2021-03-17 10:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3706
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-20 11:52:46