Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Unia Europejska

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

""

Informujemy, że Powiat Rawski  w 2022 roku uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Informacja o możliwości składania drogą elektroniczną wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

 

""

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2022 r. osoby niepełnosprawne mogą składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...niepełnosprawnych...

Informacja o upływającym terminie składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

""

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej przypomina, że w dniu 30 listopada 2021 r. upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2022 r., o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

""

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

""

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Informacja o obniżeniu w roku 2021 kwot udzielanych dofinansowań na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

""

W związku z niedoborem środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została wprowadzona zasada obniżenia w roku 2021 kwot udzielanych dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów o 20%....

Informacja o wysokości dofinansowań ze środków PFRON w 2021 roku

""

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w roku 2021 będą obowiązywać wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następującym poziomie...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

""

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie definiuje jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny...

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2021

""

Informujemy, że Powiat Rawski w 2021 roku będzie  uczestniczył w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5564
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-20 11:52:46