Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Unia Europejska

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

  • baner-fundusze-europejskie_opt

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia: 07.06.2021 r. - Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Rawie Mazowieckiej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, z zastosowaniem zasady konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „CUŚ DOBREGO! ”, nr RPLD.09.02.01-10-A014/19, realizowanego przez Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej, w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‑2020...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-07 16:10:05